Ahsay Backup

Ahsay Backup är en tjänst ifrån Ahsay och är en beprövad mjukvara som reglerar hur kundens backuper ska fungera. Denna mjukvara används av miljoner användare och Datadelen tycker det är en bra, prisvärd lösning som kan erbjuda det våra kunder behöver. All data läggs på Datadelens servrar i vår serverhall och vi kan sedan tillsammans med kunden komma fram till bästa lösningen (både mängd data och hur ofta backuper ska tas). Detta gör att vi kan erbjuda en flexibel prisbild och bara aktivera de licenser som behövs vilket gör detta till en väldigt kostnadseffektiv lösning för båda parter.

Datadelen är i dagsläget brons-partner och ju högre partner vi blir desto förmånligare blir det för både oss och våra kunder.

All backup sker i Datadelens serverhall med den säkerhet som det medför i både upptid och tillgång till servrar.
Den data som ligger hos Datadelen övervakas med olika system och alla larm kontroleras av en tekniker på plats.

Prisinformation

Från 15 SEK per 15 GB och månad.
Pristabell:

150GB - 150 SEK / månad 
300GB - 300 SEK / månad
450GB - 450 SEK / månad
500GB - 550 SEK / månad
600GB - 600 SEK / månad
700GB - 700 SEK / månad
800GB - 800 SEK / månad
900GB - 900 SEK / månad

Fakturering

I samråd med kunden så skickas en faktura per månad, per kvartal eller per år beroende på vald betalningsperiod.

Uppsägningstid

När Datadelen tecknar ett avtal så finns ingen uppsägningstid.
Avtalet löper tills vidare till dess att kunden säger upp tjänsten och avtalet löper på fram till sista dagen på senaste betalningsperioden.
En uppsägning måste inkomma skriftligen till Datadelen via post eller e-post för både vår och er säkerhet.

En bekräftelse skickas alltid ut skriftligen på att vi mottagit uppsägningen samt med ett datum då avtalet löper ut.
Bekräftelsen skickas via e-post om inget annat har avtalats.